„Актив Билдинг инк“ ЕООД е еднолично търговско дружество, развиващо дейност в областта на строителството, със седалище и адрес на управление в гр. София. Големият потенциал на екипа специалисти, опита в изпълнението и менажирането на инфраструктурни проекти, както и създадените контакти с български и чуждестранни партньори, са основание фирмата да има амбиции за участие в мащабни проекти в България, съседните балкански страни и Близкия Изток. Основни цели са утвърждаване на авторитета на дружеството чрез реализиране на политика за силно пазарно присъствие и прилагане на международни принципи и практики за качеството на работа.