КОИ СМЕ НИЕ

„Актив Билдинг инк“ ЕООД

Ние сме еднолично търговско дружество, развиващо дейност в областта на строителството, със седалище и адрес на управление в гр. София. Големият потенциал на екипа специалисти, опита в изпълнението и менажирането на инфраструктурни проекти, както и създадените контакти с български и чуждестранни партньори, са основание фирмата да има амбиции за участие в мащабни проекти в България, съседните балкански страни и Близкия Изток. 
Основни цели са утвърждаване на авторитета на дружеството чрез реализиране на политика за силно пазарно присъствие и прилагане на международни принципи и практики за качеството на работа.

Нашите Обекти

„Актив Билдинг инк“ ЕООД участва самостоятелно и като партньор в сдружения при изпълнението на следните обекти

СПОМОЩЕСТВОВАТЕЛСТВО И ПАРТНЬОРСТВО

активно участие в социалния и граждански диалог
„Актив Билдинг инк ЕООД“ участва активно в социалния и граждански диалог с последователни действия за създаване на икономическа устойчивост и социална сигурност. 
Дарителска политика с приоритет за повишаване пътната безопасност, ранно възпитание на децата в спазването на правилата за движение, подпомагане на деца от социално слаби семейства.
Подкрепа в реципирането на европейските норми и стандарти чрез активно участие на служители на фирмата в екипите за възприемането на европейската нормативна база.
Активно участие и насърчаване на регионалното, национално и браншово бизнес сдружаване и интегриране на усилията за създаване на благоприятен бизнес климат.