02 876 15 13
office@activeb.bg
WHO ARE WE

Active Building Inc

Active Building Inc is a limited company operating in the field of construction, having its seat in the capital of Bulgaria - Sofia. The potential of our specialists and their experience in the implementation and management of infrastructure projects, as well as the established partnerships with Bulgarian and international companies, justify our ambitions to participate in a big scale projects in Bulgaria, the other Balkan countries and the Middle East.
Our main goals are strengthening the image of the company by establishing a strong market presence and implementing international practices and policies for quality of work.

Our Main Projects

"Active Building Inc." Ltd. participates individually and in partnership with other companies in the execution of the following projects

SPONSORSHIP AND PARTNERSHIP

actively participates in the social and civil dialogue
"Active Building Inc.” Ltd. actively participates in the social and civil dialogue with consistent action to create economic stability and social security.
Donation policy is with priority on enhancing road safety, education of children in compliance with traffic rules as well as providing support for children with socio-economic disadvantages.
Active participation and support of regional, national and sectoral business association and integration of efforts to create a favorable business climate.
Active Building Inc maintains good trade relations and partnerships with well-known companies in various sectors of the construction industry. Main objective of the management and the team is Active Building Inc to become a preferred contractor and a trusted partner for execution of projects both in Bulgaria and abroad.
 
IMAG1767

Обект: „Изграждане на „Многофункционална сграда – с.Желязно” в УПИ VІІ-29,78 – зеленина и КОО, кв.5, по плана на Желязно, Община „Марица”

Виж още

”Рехабилитация на общински пътища: Обект SFO3612 /II-16/ Томпсън-Церецел, Обект SFO2607 с.Искрец-Брезе, Обект SFO2602 /II-16/ ЖП Лакатник-Лакатник, Обект SFO3609 /II-16/ Своге-Желен, Обект SFO1600 /II-16/  ЖП Гара Бов-с.Бов „Рехабилитация на съществуваща водопроводна мрежа в с.Свидня, община Своге”

Виж още

Строително монтажни работи по производство, доставка и полагане на циментова стабилизация, изрязване на фуги и последващи грижи за нея, без полагане на битумна еулсия на обект Авиобаза Безмер по проекти: 3AF31015 “ Производство и полагане на циментова стабилизация и бетонови настилки на обект Удължаване и модернизиране на Пистата за излитане и кацане (ПИК)“, 3AF31016 „Осигуряване Continue Reading →

Виж още

Инженеринг (проектиране и изграждане) на обект – „Разширение на ЦДГ – с. Труд“ , в УПИ II, обединено детско заведение, кв.36А, по плана на с.Труд, общ. Марица“

Виж още

“Обновяване и развитие на населените места и основни услуги на населението и икономиката в селските райони на Община Белица – СМР, с 5 обособени позиции“: Обособена позиция 1. „Реконструкция и доизграждане на част от канализационната и водопроводна мрежа и възстановяване на уличната настилка в с. Горно Краище, Община Белица. Изграждане на довеждащ колектор за отпадъчни Continue Reading →

Виж още

Инженеринг на обект: Изпълнение на дейности за осигуряване проводимостта и техническите параметри на изградения водопровод от ПСПВ „Ястребино” до Помпена станция „Омуртаг” и съоръженията към него, за обезпечаване на необходимото водно количество за водоснабдяване на гр.Омуртаг

Виж още
Страница 1 от 2 12