Фирмата разполага с квалифициран набор от експерти в съответните области на нейната компетентност и в зависимост от сключените договори за изпълнение на конкретните услуги. Към момента, екипът се състои от 32 души и е структуриран по следния начин:

 


 

Директор ИС и ССС

Утвърден специалист в областта на инфраструктурното строителство

Директор ПС

Утвърден специалист в областта на пътното строителство

ПТО отдел

Ръководител ПТО отдел; Специалист ПТО – ПГС/ССС/ – високо строителство; Специалист ПТО – ВиК – външни водопроводни и канализационни мрежи; сградно ВиК; Специалист ПТО – ПС – пътно строителство; Специалист ПТО – Електро – външно ел.захранване, сградно ел.захранване, слаботокови системи

Производствен отдел

Ръководител направление ВиК; Технически ръководител – ВиК; 2 екипа – канализация + 1 екип водопровод; Ръководител направление Високо строителство /ПГС/ССС; Технически ръководител – ПГС/ССС; бригади – груб строеж и довършителни работи ; Ръководител направление пътно строителство; Геодезист; Технически ръководител ПС; екип – асфалтополагане; общи работници

Отдел снабдяване

Специалист логистика

Отдел механизация

Ръководител механизация; Звено ремонтни дейности, съставено от специалисти с дългогодишен опит.