За да гарантира най-добро изпълнение за партньорите и възложителите си, в “Актив Билдинг инк“ ЕООД е създадена система за управление на качеството, околната среда, здравето и безопасността при работа и социалната отговорност, в съответствие с изискванията на международните стандарти:

    • БДС EN ISO 9001 : 2008
    • BS OHSAS 18001 : 2007
    • БДС EN ISO 14001 : 2005
    • ISO 39001: 2012