Основни контрагенти на фирмата са институции и организации от публичния сектор, включително структури на държавната и общински администрации. Приоритетни за дружеството са проекти с европейско финансиране. Изпълняваме и бюджетно финансирани проекти, както и такива на частни инвеститори.