„Актив Билдинг инк“ ЕООД ще изпълнява няколко важни големи проекта през 2014 и 2015 год., самостоятелно и с партньори:

    • Полагане на хоризонтална маркировка по РПМ в страната.
    •  Монтаж на ограничителни системи по РПМ в страната.
    • Доставка и монтаж на пътни знаци с постоянни и променливи размери на вертикална сигнализация и други средства за сигнализиране на републиканските пътища на територията на страната, стопанисвани от АПИ, съгласно чл. 19, ал. 1, т. 1 от Закона за пътищата по обособени позиции от 1 до 6.